Aanmelden nieuwe leden

  • -

Aanmelden nieuwe leden

Het behoort nu tot de mogelijkheden om nieuwe leden van jullie vereniging online aan te melden via dit formulier. De aanmelding zal doorgestuurd worden naar de secretaris, penningmeester en competitieleiders. Het nieuwe lid is speelgerechtigd als de contributieafdracht bij de penningmeester binnen is. Het nieuwe lid zal dan door de competitieleider toegevoegd worden aan betreffende team in biljarttpoint. Aanmeldingen nieuwe leden is voorbehouden aan de secretarissen van verenigingen aangesloten bij de Winterswijkse Biljartbond. Na het aanmelden wordt er ter controle een bevestigingsmail naar de verenigingssecr. gestuurd.