Bijzondere ledenvergadering

  • -

Bijzondere ledenvergadering

Aangepaste ledenvergadering met als doel “hoe en wanneer starten we de competitie weer op”

Beste bestuursleden,
Hierbij willen we jullie vereniging uitnodigen voor een bijzondere ledenvergadering op 2 juli a.s. om 19.30 uur.
Locatie:
De Gulle Smid
Meester A. th. ten Houtenlaan 1
7102 EH Winterswijk
Voor deze bijzondere leden vergadering nodigen we 1 persoon per vereniging uit en zullen 2 personen van het WBB bestuur aanwezig zijn. Dit om de corona maatregelen in acht te nemen.
Onderwerp van deze vergadering zal zijn:
Starten we de komende competitie in september 2020 op ? , en zo ja onder welke voorwaarden.
Onderstaande gespreksonderwerpen zullen we bespreekbaar maken.
– is jullie biljartlocatie beschikbaar ??
– moeten we in alle klasses met teams van 3 gaan spelen ??
– moet het wedstrijdreglement tijdelijk worden aangepast ivm arbitrage wedstrijden.
– competitie starten in januari (tot eind april) en september tot november ??
– etc etc.
Graag horen wij van jullie voor 30 juni wie als afgevaardigde van de vereniging deze bijzondere ledenvergadering komt bijwonen. Dit kan door deze mail te beantwoorden.
Met vriendelijke groeten,
Namens bestuur WBB
Hans Bleumink
Competitieleider.