Gevolgen COVID-19 Update 13 okt

  • -

Gevolgen COVID-19 Update 13 okt

Vanaf donderdag 15 okt. wordt de competitie voor minimaal 4 weken stilgelegd.

Hoe en wanneer de competitie zal worden hervat zal zsm na de bekendmaking van versoepelende maatregelen worden bepaald.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Voortgang competitie (29-9-2020)

 

Naar aanleiding van de door de regering genomen maatregelen heeft het bestuur van de WBB besloten om toch te proberen de competitie te laten doorgaan.

Dit kan alleen als er om 18.00 uur wordt begonnen zodat de wedstrijden om 22.00 uur zijn gespeeld. Dit vereist dan ook de medewerking van alle teams en een soepele opstelling wat betreft het tellen en schrijven en het bepalen van de wedstrijdvolgorde.

Indien er teamleden vanwege bv werk niet tijdig aanwezig kunnen zijn verzoeken wij dat de teamleiders onderling overleggen welke wedstrijd wel vroegtijdig kan beginnen.

Is het absoluut niet mogelijk om op de speeldatum te beginnen om 18.00 uur, kijk dan als teamleiders of er een andere datum beschikbaar is binnen de huidige periode van 3 weken. ( denk hierbij ook aan de zaterdagmiddag, uiteraard in overleg met de horeca-uitbater)

Lukt dit ook niet dan wordt de wedstrijd door de WBB later vastgesteld .

Het Bestuur

~~~~~~~~~~~~~~~~


Protocol Wedstrijden WBB

Dit wedstrijdprotocol geldt als tijdelijk aanvullend wedstrijdreglement op de hierin benoemde onderdelen van de WBB, zolang als de tijdelijke maatregelen inzake covid-19 gelden.

En is een aanvulling op het protocol verantwoord biljarten    (KNBB) het sportprotocol NOC*NSF en het protocol horeca van KHN.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht en gelden voor iedereen:

– heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;

– houd 1,5 meter afstand van anderen;

– was vaak uw handen;

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten.

De volgende uitgangspunten gelden voor alle wedstrijden:

  • Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
  • Arbiter houdt zoveel als mogelijk afstand. Alleen wanneer 1,5 meter de sportbeoefening/verloop van een wedstrijd in de weg staat mag er van afgeweken worden;.
  • mondkapjes mogen door spelers, arbiters, toeschouwers, tellers, wedstrijdleiders en alle overige aanwezigen gedragen worden;.
  • Er moeten stoelen voor spelers, arbiter en schrijver aanwezig zijn. Met inachtneming van de voorschriften van 1,5 m of afscheiding via bijv. een kuchscherm.
  • De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.

—-eerdere berichten—-


Helaas is de corana crisis nog niet voorbij en het is wel zeker dat dit niet op zeer korte termijn gaat gebeuren.  Dit heeft helaas ook grote gevolgen voor onze biljartbond.

Als bestuur van de WBB willen en kunnen wij niet de verantwoording dragen voor het in de komende maanden in competitieverband spelen van wedstrijden. Derhalve hebben wij dan ook helaas het volgende moeten besluiten:

De huidige competitie van 2019-2020 wordt niet meer hervat en er worden geen kampioenen aangewezen en ook geen beste speler van het seizoen.

De ledenvergadering zal pas worden gehouden in 2021,  wel willen wij een vergadering plannen met slechts 1 vertegenwoordiger per club en 3 vertegenwoordigers van het bestuur  van de WBB, dit om de komende competitie te kunnen organiseren. Wij hopen deze vergadering te kunnen houden eind juni 2020 in een nog nader bekend te maken grote zaal waar wij op gepaste afstand van elkaar met een klein gezelschap kunnen overleggen.

Dit overleg zal dan gaan over het volgende:

De bestuursverkiezing van een nieuwe secretaris willen we verplaatsen naar de ledenvergadering in 2021.

De competitie van 2020-2021 zal (indien mogelijk) beginnen in september 2020, waarbij de eind gemiddeldes van het huidige seizoen de aanvang gemiddeldes zijn van het nieuwe seizoen. De competitie van 2020-2021 zal gespeeld worden op basis van de huidige competitie. (3 – 4 tallen)

 

 

—- eerdere bericht—-

Op 31 maart is door de overheid besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit in aanvulling op één van de op 23 maart afgekondigde overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen: het verbod tot 1 juni op alle vergunningsplichtige bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen.

De geplande PK toernooien en het 3-banden teams zal daarom worden gecanceld , omdat we we in de competitie nog 5 speelronden hebben te gaan hopen wij deze vanaf 1 juni uit te kunnen spelen. Mocht er vanaf 1 juni geen versoepeling worden gegeven van de maatregelen zijn we genoodzaakt de competitie ook te beëindigen, zonder klasse kampioenen.  De tot dan behaalde behaalde moyenne’s zijn de aanvangsmoyennes van het volgende seizoen.

Diegene die zich heeft ingeschreven voor de PK’s kunnen hun inschrijfgeld terug vragen bij de café uitbaters.

 


laatste nieuws

Competitieverloop

Bestuursmededeling