Aanmelden nieuw lid

Het behoort nu tot de mogelijkheden om nieuwe leden van jullie vereniging online aan te melden via onderstaand formulier. De aanmelding zal doorgestuurd worden naar de secretaris, penningmeester en competitieleiders. Het nieuwe lid is speelgerechtigd als de contributieafdracht bij de penningmeester binnen is. Het nieuwe lid zal dan door de competitieleider toegevoegd worden aan betreffende team in biljarttpoint.

[Form id=”15″]

Project1


laatste nieuws

Indeling 2022/2023

We mogen weer !!!