Agenda ledenvergadering 2019

Printen

 

 

Beste sportvrienden,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze ledenvergadering van het seizoen 2018-2019.

Wanneer : 21 juni 2019.

Waar : Eetcafé-Kronenhuis

Hoe laat : 20.00 uur.

Agenda

1. Opening voorzitter.

2. Notulen vorige vergadering. (staan op de website van de WBB)

3. Ingekomen stukken.

4. Mededelingen bestuur. (H. Piek heeft aangegeven om volgend jaar, 2020, af te treden als secretaris van de WBB).

5. Uitreiking biljarttopper.

6. Financieel verslag penningmeester. Verslag kascontrole commissie. Verkiezing nieuw lid kascontrole.

7. Huldiging jubilarissen.

8. Pauze.

9. Mededelingen TC.

Voorstel Café De Stam (bekercompetitie). klik hier voor meer info.

Wisselen PK’s. Driebanden, bandstoten.

Teams samenstellen uit 3 personen? Alle klassen? klik hier voor meer info. 

10. Rondvraag.

11. Sluiting.


laatste nieuws

We mogen weer !!!